Anniversary 9 th

ฉลองครบรอบ9ปี ทีแม็ค เทคโนโลยี

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MICROSCOPE & ACCESSORY

กล้องตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์ไมโครสโคปครบวงจร

INDUSTRIAL EQUIPMENT

เราคือผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เครืองมืดวัดและทดสอบระบบไมโครสโคป งานโครงสร้าง และสินค้าอื่นๆ
แบบครบวงจร แก่ธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม โดยทีมงานผู้บริการงานที่มีประสบการณ์กว่า 5 ปี

MEDICAL INSTRUMENTS

สินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Life Science Microscope,
Medical Imaging System, Veterinary Products

POWER GENERATOR

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า


OUR PRODUCT

เครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ

อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เครืองมืดวัดและทดสอบ,เครื่องวัดขนาดชิ้นงาน ระบบไมโครสโคป งานโครงสร้าง

เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือทางการแพทย์ Life Science Microscope, Imaging System, Veterinary Products

Power Energy/CCTV

Power Generator สินค้าเครื่องปั่นไฟ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ กล้องวงจรปิด CCTV ครบวงจรเกร็ดความรู้

เครื่องวัดความแข็งของยาง (Durometer Type A)

 ค่าความแข็งคือผลจากการวัดที่มีรูปแบบภายใต้เงื่อนไขของการใช้แรงและชนิดของหัวกดกระทำลงบนพื้นที่ผิงของวัสดุ ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระบ...

การทดสอบแรงดึงของโลหะ (Tensile test of metal)

การทดสอบแรงดึงคืออะไร การทดสอบแรงดึงใช้สำหรับการประเมินความแข็งแรงของโลหะหรือโลหะผสมด้วยการใช้วิธีดึงจนขาดในช่วงเวลาสั้น ๆ ด้วยอัต...

ครีพและความเค้นแตกหักของโลหะ

โลหะหรือโลหะผสมเมื่อถ่วงหรือใส่น้ำหนักเข้าไป หรือทำให้เกิดความเค้นอย่างสม่ำเสมอ โลหะนั้นอาจจะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร(plastic de...

เทคนิคการขึ้นเรือน

การขึ้นเรือน (mounting) การทำเรือนหุ้มชิ้นงานด้วยเรซิ่น มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อความสะดวกในการจับถือ และการเตรียมชิ้นงานในขั้นตอนต่า...

ความล้าของโพลิเมอร์

ความล้าของโพลิเมอร์ ความล้าเกิดขึ้นจากการที่ชิ้นส่วนถูกกระทำภายใต้ภาระที่ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน เช่น ปีกของเครื่องบิน ถังความดัน สะพ...

การทดสอบแรงดัดงอ (Bending test)

การทดสอบแรงดัดงอคืออะไร การทดสอบแรงดัดงอเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการทดสอบแบบอัตราเร็วคงที่ ซึ่งนิยมใช้ในการทดสอบพลาสติก และมักใช้เป็น...

การสอบเทียบเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)

การสอบเทียบเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ ที่จะกล่าวต่อไปนี้จะใช้มาตรฐาน ISO 3599-1976(E) หรือเรียกตามมาตรฐานว่า Vernier Calipers reading...

การทดสอบการดัดโค้ง (Bending Test)

การทดสอบการดัดโค้ง เป็นการทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมการแปรรูปของวัสดุหลังจากทำการดัดโค้ง โดยพิจารณาดูว่าที่ผิวด้านนอกของชิ้นทดสอบตรงบริเ...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง